Varanasi

Varanasi

Varanasi

Varanasi

Varanasi aka Banaras

(Source: iamrahhh)

Varanasi aka BanarasĀ 

Taj

Taj

New Delhi

New Delhi

New Delhi

Jaipur: ELEPHANTS!

Jaipur: Jal Mahal

Jaipur: Amer Fort

Jaipur: Amer Fort